I-nemocnica - Fakultné nemocnice - Detská fakultná nemocnica Košice

Detská fakultná nemocnica Košice

Detská fakultná nemocnica Košice

Adresa:
Tr. SNP 1
040 11 Košice
e-mail: riaditelstvo@dfnkosice.sk
Spojenie:

Telefón:
tel. riaditeľstvo: 055 642 03 24
tel. spojovateľka: 055 640 2111
fax riaditeľstvo: 055 642 03 26
Kliniky a oddelenia DFN

Kliniky a oddelenia DFN
I. Klinika detí a dorastu
II. Klinika detí a dorastu
III. Klinika pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny
Klinika neonatológie
Detské neurologické oddelenie
Detské infekčné oddelenie
Oddelenie detskej onkológie a hematológie
Odelenie detskej chirurgie
ORL oddelenie
Detské centrum prof. Th. Hellbrüggeho pri DN Košice
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom