I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín

Nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín

Nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín

Adresa:
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín
Nemocničná 1944/10,
026 14 Dolný Kubín,

Telefón - ústredňa: +421 41 4 604 111
Kliniky, oddelenia a ambulancie

Ambulancie
Ortopedická ambulancia
Detské ambulancie
Chirurgické ambulancie
Gynekologické ambulancie
Neurologická ambulancia
FRO ambulancie
Ambulancia chronickej bolesti
EEG, EMG
Hematologicko-transfúzna ambulancia
Psychiatrická ambulancia
Lekárska služba prvej pomoci

Oddelenia
Ortopedické
Dlhodobo chorých
COS
Rýchla lekárska pomoc
OAIM
Jednodnová ambulantná starostlivosť
Chirurgické
Interné
OKB a HTO
Gynekologicko pôrodnícke
Rádiodiagnostické
Detské
Klinicka mikrobiológia
Neurologické
Novorodenecké
Patológia
FRO


Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom