I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Galanta

Nemocnica Galanta

Nemocnica Galanta

Adresa:
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s.
Hodská 373/ 38
Galanta 924 22
Telefón - ústredňa: 031/ 78 33 111
Kliniky, oddelenia a ambulancie

Ambulancie
Ambulancia pneumológie a ftizeológie
Očná ambulancia
Ušno- nosno- krčná ambulancia
Ambulancia pneumológie a ftizeológie
Očná ambulancia
Ušno- nosno- krčná ambulancia
Oddelenia
Neurologické
Fyziatricko-rehabilitačné
Geriatrické
Interné s JIS
Psychiatrické
Anesteziológie a intenzívnej medicíny
Úrazovej chirurgie a ortopédie
Chirurgické
Gynekologicko-pôrodnícke
Detské a novorodenecké
Urologické
Centrálna JIS pre operačné odbory
Centrálny príjem

Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom