I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Handlová

Nemocnica Handlová

Nemocnica Handlová

Adresa:
Nemocnica Handlová
SNP 26
972 51 Handlová
Telefón - ústredňa: 046 / 5192 777
Kliniky, oddelenia a ambulancie

Ambulancie
Alergologická ambulancia
Algeziologická ambulancia
Ambulancia anestézie a intenzívnej medicíny
Chirurgická ambulancia
Gastroenterologická ambulancia
Infektologická ambulanciaInterná ambulancia
Kožná ambulancia
Neurologická ambulancia
Onkologická ambulancia
ORL ambulancia
Pediatrická ambulancia
Oddelenia
Interné oddelenie
Jednotka intenzívnej starostlivosti - interná
Oddelenie dlhodobo chorých

Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom