I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Kráľovský Chlmec

Nemocnica Kráľovský Chlmec

Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec n.o.

Adresa:
Nemocničná 8
077 26 Kráľovský Chlmec
053/479 93 73

Kliniky, oddelenia a ambulancie

Ambulancie
- Gynekológia
- Chirurgia

- vnútorné lekárstvo
- Detská ambulancia
- Gynekologická ambulancia
- Chirurgická ambulancia
- Ortopedická ambulancia
- Urologická ambulancia
- Traumatologická ambulancia
- ORL ambulancia
- Onkologická ambulancia
- OAIM ambulancia
- FRO ambulancia
- Hematologická ambulancia
- Imunologická ambulancia
- Gastroenterologická ambulancia
- Kardiologická ambulancia
- Diabetologická ambulancia
- ÚPS interné
- ÚPS pri detskom oddelení
- ÚPS gynekologická
- ÚPS chirurgická
- ÚPS pri OAIM
- Všeobecné lekárstvo pre deti a dorast
- Gynekológia I. kontakt

- RDG
- OKB
- Hematológia
- FRO

- LSPP dospelá
- LSPP deti a dorast

Oddelenia
Novorodenecké
Detské
Interné
Úrazová chirurgia
Doliečovacie
ODCH
Gynekologicko-pôrodnické
Chirurgické
OAIM
JIS pri internom oddelení

Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom