I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Levice

Nemocnica Levice

Nemocnica Levice

Adresa:
Nemocnice s poliklinikami n.o.
Adresa:
Štefániková tr.69,
949 01 Nitra

miesto prevádzky ZZ
korenšpondenčná adresa
SNP 19, 934 01 Levice
Tel.: 036 / 637 95 22

Spojenie:
Kliniky, oddelenia a ambulancie

Ambulancie
Gastroenterologická ambulancia
Pediatricko endokrinologická ambulancia
Chirurgická všeobecná ambulancia
Neurologická ambulancia - EEG,EMG
Ambulancia vnútorného lekárstva
Ambulancia pneumológie a ftizeológie
Neurologická ambulancia
Pediatrická ambulancia a ÚPS
Ambulancia úrazovej chirurgie
Otorinolaryngologická ambulancia
Oftalmologická ambulancia
Gynekologická ambulancia
Ambulancia pre sterilitu a infertilitu
Gynekologická ambulancia prvého kontaktu
Ambulancia klinickej onkológie
Anesteziologická ambulancia
Pediatricko gastroenterologická ambulancia
Ambulancia klinickej psychológie
Pediatricko – neurologická ambulancia
Oddelenia
Chirurgické oddelenie
Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie
Neurologické oddelenie vrátane JIS
Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny - OAIM
Oddelenie úrazovej chirurgie
Oddelenie vnútorného lekárstva vrátane JIS
Jednodňová zdravotná starostlivosť v odbore oftalmológia
Otorinolaryngologické oddelenie
Pediatrické oddelenie
Oddelenie dlhodobo chorých
Neonatologické oddelenie


Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom