I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Poprad

Nemocnica Poprad

Nemocnica Poprad

Adresa:
Nemocnica Poprad, a. s.
Banícka č. 803/28,
05845 Poprad

Telefón - ústredňa:
052 / 71 25 767 - sekretariát generálneho riaditeľa
052 / 71 25 282 - sekretariát riaditeľov úsekov
052 / 71 25 111 - telefónna ústredňa
Kliniky, oddelenia a ambulancie

Oddelenia
Chirurgické oddelenie
Detské oddelenie
Fyziatricko – rehabilitačné lôžkové oddelenie
Geriatrické oddelenie
Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie
Infekčné oddelenie
Interné oddelenie
Kožné oddelenie
Neurologické oddelenie
Očné oddelenie
Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny
Oddelenie úrazovej chirurgie
ORL oddelenie
Ortopedické oddelenie
Urologické oddelenieAmbulancie
Ambulancia pre deti s perinatálnym rizikom
Detská gastroenterologická ambulancia
Detská gynekologická ambulancia
Detská hematologicko-onkologická ambulancia
Detská imunoalergologická ambulancia
Detská kožná ambulancia
Detská nefrologická ambulancia
Detská neurologická ambulancia
Detská príjmová ambulancia

Ambulancia gynekologickej urológie
Ambulancia kozmetiky a korektívnej dermatológie
Ambulancia pre sterilitu
Ambulancia TBC a pľúcných chorôb
Ambulancia telovýchovného lekárstva
Anestéziologická ambulancia
Chirurgická ambulancia
Cievna ambulancia
Diabetologická ambulancia
Elektroencefalografická ambulancia - EEG
Elektromyografická ambulancia - EMG
FRO ambulancia I
FRO ambulancia II
Gastroenterologická a hepatologická ambulancia
Glaukómová ambulancia
Hematologická ambulancia
Hepatologická ambulancia
Infekčná ambulancia
Interná ambulancia
Kardiologická ambulancia
Metabolická očná ambulancia
Neurologická ambulancia
ORL ambulancia I a II
Poradňa pre rizikovo tehotné
Protizáchvatová ambulancia
Ultrazvuková ambulancia (USG)
Urologická ambulancia

Centrálny príjem
Detská LSPP
Detská UPS
Gynekologicko - pôrodnícka UPS
LSPP pre dospelých Kežmarok
LSPP pre dospelých Poprad
LSPP stomatologická
Očná UPS
ORL UPS

Príjmová geriatrická ambulancia
Príjmová gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Príjmová interná ambulancia
Príjmová kožná ambulancia
Príjmová neurologická ambulancia
Príjmová očná ambulancia
Príjmová ORL ambulancia
Príjmová ortopedická ambulancia
Príjmová traumatologická ambulanciaFormuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom