I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Revúca

Nemocnica Revúca

Nemocnica Revúca

Adresa:
Nemocnica s poliklinikou, n.o.
Litovelská 25,
050 01 Revúca
Telefón - ústredňa: (+421) 058 4833 333
Kliniky, oddelenia a ambulancie

Ambulancie
Interná ambulancia
Chirurgická ambulancia
Traumatologická ambulancia
Gastroenterologická ambulancia
Ortopedická ambulancia
Urologická ambulancia
Očná ambulancia
ORL a foniatrocká ambulancia
USG ambulancia
Neurologická ambbulancia
Detská kardiologická ambulancia
Detská odborná ambulancia
TARCH ambulancia
Hematologická ambulancia
Ambulancia OAIM
Gynekologická ambulancia
Gynekologická odborná ambulancia
Gynekologická riziková poradňa
Oddelenia
Interné oddelenie
Chirurgické oddelenie
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Pediatrické oddelenie
Neonatologické oddelenie
Oddelenie dlhodobo chorých
OAIM

Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom