I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Rimavská Sobota

Nemocnica Rimavská Sobota

Nemocnica Rimavská Sobota

Adresa:
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
Šrobárova 1
979 12 Rimavská Sobota
Telefón - ústredňa: 047 / 561 21 11
Kliniky, oddelenia a ambulancie

Ambulancie
Interné ambulancie
Neurologické ambulancie
Psychiatrické ambulancie
Detské ambulancie
Chirurgická príjmová ambulancia
Krčné ambulancie
Očné ambulancie
Gynekologické ambulancie
Kožné ambulancie
Predanesteziologická ambulancia
Rádioterapeutické ambulancie
Hematologická ambulancia
Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia
Oddelenia
Chirurgické
Interné
Gynekologicko-pôrodnícke
Detské
Radiačnej onkológie
Anesteziológie a intenzívnej medicíny
Liečby dlhodobo chorých
Neurologické
Psychiatrické

Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom