I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Zvolen

Nemocnica Zvolen

Nemocnica Zvolen

Adresa:
Nemocnica Zvolen a.s.
Kuzmányho nábrežie 28
960 01 Zvolen
Telefón - ústredňa: 045/5201111, 045/5333111
Kliniky, oddelenia a ambulancie

Ambulancie
Pediatrická príjmová ambulancia
Pediatrická nefrologická ambulancia
Pediatrická pneumologická a ftizeologická ambulancia
Pediatrická sonografia
Psychiatrická ambulancia
Pneumologická a ftizeologická ambulancia
Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Geriatrická ambulancia
Gynekologicko pôrodnícka ambulancia
Onkogynekologická ambulancia
Hematologická ambulancia
Ambulancia interná I.
Ambulancia interná II.
Kardiologická ambulancia
Diabetologická ambulancia
Neurologická ambulancia
Neonatologická ambulancia I.
Neonatologická ambulancia II.
ORL ambulancia
Anestéziologická ambulancia
Ambulancia chronickej bolesti
Chirurgická ambulancia
Ambulancia detskej chirurgie
Ambulancia úrazovej chirurgie
Gastroenterológia
Ambulancia klinickej onkológie
Oddelenia
Interné oddelenie a JIS
Pneumologicko – ftizeologické oddelenie
Neurologické oddelenie a JIS
Psychiatrické oddelenie
Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie a JIS
Pediatrické oddelenie
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny
ORL (Oddelenie ušné, krčné, nosové)
Geriatrické oddelenie
Rádiodiagnostické oddelenie
Oddelenie klinickej biochémie
Oddelenie klinickej mikrobiológie
Hematologicko-transfuziol. oddelenie
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
Ústavná lekáreň
Oddelenie liečebnej výživy
Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom