I-nemocnica - Fakultné nemocnice - Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Adresa:
Nám. L. Svobodu č. 4
974 09 Banská Bystrica
Spojenie:

Telefón:
Ústredňa: +421 48 472 65 11
Fax: +421 48 472 65 49
+421 48 472 65 91 – pri preklade pacienta
E-mail: dfn@dfnbb.sk
Web: www.dfnbb.sk
Ambulancie

Ambulancie
Endokrinologická
Foniatrická
Fyziatricko-rehabilitačná
Gastroenterologická
Gynekologická
Hematologická
Chirurgická a traumatologická
Imunoalergologická
Interná
Kardiologická
Kožná
Logopedická
Metabolická
Nefrologická
Neurologická
Očná
Onkologická
ORL (ušná-nosná-krčná)
Ortopedická
Plastická chirurgia
Pneumologická
Psychiatrická
Psychologická
Reumatologická
Sonografická
Stomatologická
Urologická

Oddelenia

Oddelenia
II. Detská klinika SZU
II. KPAIM SZU
KPOH SZU
Detská chirurgia
Fyziatricko- rehabilitačné oddelenie

Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom