I-nemocnica - Fakultné nemocnice - Univerzitná nemocnica Martin

Univerzitná nemocnica Martin, Fakultná nemocnica

Univerzitná nemocnica Martin, Fakultná nemocnica

Adresa:
Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036 59 Martin
IČO: 00 365 327
Tel. informácie: 043 / 4 203 303
E-mail: info@unm.sk
Spojenie:


Spojenie:

Mapa:Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom