I-nemocnica - Fakultné nemocnice - Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Adresa:
Adresa DFNsP: Limbová 1,
833 40 Bratislava,
Slovenská Republika, EÚ
e-mail: sekretariat@dfnsp.sk

Spojenie:

Kliniky, oddelenia a ambulancie

Kliniky
1 I. detská klinika
2 II. detská klinika
3 Detská dermatovenerologická klinika
4 Detská klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny
5 Detská ortopedická klinika
6 Detská otorinolaryngologická klinika (ORL)
7 Klinika detskej hematológie a onkológie
8 Klinika detskej chirurgie
9 Klinika detskej neurológie
10 Klinika detskej oftalmológie

Oddelenia

Oddelenia
1 Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
2 Nemocničná lekáreň
3 Oddelenie centrálnej sterilizácie
4 Oddelenie centrálnych operačných sál
5 Oddelenie klinickej imunológie a alergiológie
6 Oddelenie laboratórnej medicíny
7 Oddelenie liečebnej výživy novorodencov a dojčiat
8 Oddelenie liečebnej výživy a stravovania
9 Oddelenie urgentného príjmu
10 Rádiologické oddelenie

Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom