I-nemocnica - Fakultné nemocnice - Fakultná Univerzitná nemocnica L. Pastéra Košice

Fakultná nemocnica L. Pastéra Košice

Fakultná nemocnica L. Pastéra Košice

Adresa:
Pracovisko Rastislavova 43
tel. ústredňa: +421 55 / 615 3111
041 90 Košice
e-mail: unlp@unlp.sk


Pracovisko Trieda SNP 1
tel. ústredňa: +421 55 / 640 2111
041 66 Košice
e-mail: unlp@unlp.sk

Oddelenia

Oddelenia
CENTRÁLNE PRIJÍMACIE ODDELENIE, pracovisko Rastislavova 43
CENTRÁLNY OPERAČNÝ TRAKT, pracovisko Rastislavova 43
CENTRÁLNY OPERAČNÝ TRAKT, pracovisko Trieda SNP 1
KRVNÁ BANKA, pracovisko Rastislavova 43
NEONATOLOGICKÉ ODDELENIE, pracovisko Rastislavova 43
NEONATOLOGICKÉ ODDELENIE, pracovisko Trieda SNP 1
NEUROLOGICKÉ ODDELENIE, pracovisko Rastislavova 43
ODDELENIE ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY, pracovisko Rastislavova 43
ODDELENIE CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE A DEZINFEKCIE, pracovisko Trieda SNP 1
ODDELENIE CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE, pracovisko Rastislavova 43
ODDELENIE FYZIATRIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE, pracovisko Trieda SNP 1
ODDELENIE JEDNODŇOVEJ AMBULANTNEJ STAROSTLIVOSTI, pracovisko Rastislavova 43
ODDELENIE KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE, pracovisko Trieda SNP 1
ODDELENIE LABORATÓRNEJ MEDICÍNY, pracovisko Trieda SNP 1 a Rastislavova 43
ODDELENIE LIEČEBNEJ VÝŽIVY, pracovisko Trieda SNP 1 a Rastislavova 43
ODDELENIE PATOLÓGIE, pracovisko Trieda SNP 1
ODDELENIE URGENTNÉHO PRÍJMU, pracovisko Trieda SNP 1
OČNÉ ODDELENIE, pracovisko Rastislavova 43
UROLOGICKÉ ODDELENIE, pracovisko Rastislavova 43

Kliniky

Kliniky
I. CHIRURGICKÁ KLINIKA, pracovisko Trieda SNP 1
I. GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA KLINIKA, pracovisko Trieda SNP 1
I. INTERNÁ KLINIKA, pracovisko Trieda SNP 1
I. KLINIKA ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY, pracovisko Trieda SNP 1
I. KLINIKA RÁDIODIAGNOSTIKY A ZOBRAZOVACÍCH METÓD, pracovisko Trieda SNP 1
I. PSYCHIATRICKÁ KLINIKA, pracovisko Trieda SNP 1
I. STOMATOLOGICKÁ KLINIKA, pracovisko Trieda SNP 1
II. CHIRURGICKÁ KLINIKA, pracovisko Rastislavova 43
II. GYNEKOLOGICKO PÔRODNÍCKA KLINIKA, pracovisko Rastislavova 43
II. PSYCHIATRICKÁ KLINIKA, pracovisko Rastislavova 43
III. INTERNÁ KLINIKA, pracovisko Trieda SNP 1
IV. INTERNÁ KLINIKA, pracovisko Rastislavova 43
KLINIKA DERMATOVENEROLÓGIE, pracovisko Trieda SNP 1
KLINIKA FYZIATRIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE, pracovisko Rastislavova 43
KLINIKA HEMATOLÓGIE A ONKOHEMATOLÓGIE, pracovisko Trieda SNP 1
KLINIKA INFEKTOLÓGIE A CESTOVNEJ MEDICÍNY, pracovisko Rastislavova 43
KLINIKA ORL A CHIRURGIE HLAVY A KRKU, pracovisko Trieda SNP 1
KLINIKA ORTOPÉDIE A TRAUMATOLÓGIE POHYBOVÉHO ÚSTROJENSTVA, pracovisko Trieda SNP 1
KLINIKA PLASTICKEJ, REKONŠTRUKČNEJ A ESTETICKEJ CHIRURGIE, pracovisko Rastislavova 43
KLINIKA PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE, pracovisko Rastislavova 43
KLINIKA PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A KLINICKEJ TOXIKOLÓGIE, pracovisko Rastislavova 43
KLINIKA RÁDIODIAGNOSTIKY A NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY, pracovisko Rastislavova 43
KLINIKA STOMATOLÓGIE A MAXILOFACIÁLNEJ CHIRURGIE, pracovisko Rastislavova 43
KLINIKA ÚRAZOVEJ CHIRURGIE, pracovisko Rastislavova 43
NEUROCHIURURGICKÁ KLINIKA, pracovisko Trieda SNP 1
NEUROLOGICKÁ KLINIKA, pracovisko Trieda SNP 1
OČNÁ KLINIKA, pracovisko Trieda SNP 1
UROLOGICKÁ KLINIKA, pracovisko Trieda SNP 1

Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom