I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Nové Zámky

Nemocnica Nové Zámky

Nemocnica Nové Zámky

Adresa:
Fakultná nemocnica s poliklinikou
Slovenská 11/A
Nové Zámky
940 34
Telefónna ústredňa:035 691 2111
Kliniky, oddelenia a ambulancie

Oddelenia
Centrálna sterilizácia
Centrálne operačné sály
Centrálny príjem
Dermatovenerologické oddelenie
Doliečovacie oddelenie
Geriatrické oddelenie
Gynekologicko - pôrodnícka klinika
Chirurgická klinika
Chirurgické oddelenie
Klinika vnútorného lekárstva I.
Klinika vnútorného lekárstva II.
Neonatologická klinika
Neurochirurgická klinika
Neurologická klinika
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny
Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Oddelenie klinickej farmakológie
Oddelenie klinickej onkológie
Oddelenie liečebnej výživy a stravovania
Oddelenie urgentnej medicíny
Oddelenie úrazovej chirurgie
Oftalmologické nelôžkové oddelenie
Ortopedické oddelenie
Otorinolaryngologická klinika
Patologické oddelenie
Pediatrická klinika
Psychiatrické oddelenie
Radiologické oddelenie
Urologická klinika
Ústav hematológie
Ústav mikrobiológie

Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom