I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš

Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš

Nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš

Adresa:
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu
Palúčanská 25
031 23 Liptovský Mikuláš

Telefón - ústredňa: 00421 - 44 - 5563 110
00421 - 44 - 5563 111
00421 - 44 - 5563 500
00421 - 44 - 5563 100
Spojenie:

Kliniky, oddelenia a ambulancie

Ambulancie
Gynekologická
Chirurgická
Traumatologická
Interná
Neurologická
Otorinolaryngologická
Detská
Novorodenecká
Ambulancia pri OAIM
Psychiatrická
Urologická

JZS v odbore oftalmológia
anesteziológia
poliklinické oddelenie klinickej onkológie
nefrologická ambulancia pri internom oddelení
kardiologická ambulancia pri internom oddelení
onkologická ambulancia pri internom oddelení
psychiatrická ambulancia pre liečbu závislostí
ambulancia pre rizikových novorodencov
detská kardiologická ambulancia
riziková ambulancia pri gyn. pôr. oddelení
antisterilná ambulancia pri gyn. pôr. oddelení
onkologická ambulancia pri gyn. pôr. oddelení
onkochirurgická ambulancia
ambulancia cievnej chirurgie
hematologická ambulancia
neurologická ambulancia
gastroenterologická ambulancia
ambulancia pre liečbu bolesti-algeziológia
reumatologická ambulancia
JZS v odbore otorinolaryngológia
JZS v odbore urológia
JZS v odbore ortopédia
ambulancia rýchlej lekárskej pomoci
oftalmologická ambulancia
ortopedická ambulancia

Oddelenia
Anesteziológie a intenzívnej medicíny
Denný psychiatrický stacionár
Detské
Dialyzačné stredisko
Doliečovacie
Gynekologické
Chirurgické
Interná JIS
Interné
Neurologické
Neurologický stacionár
Novorodenecké
JZS otorinolaryngológia
Pôrodnícke
Psychiatrické
Traumatologické
Urologické


Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom