I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Malacky

Nemocnica Malacky

Nemocnica Malacky

Adresa:
Nemocničná a.s.
Duklianskych hrdinov 34
901 22 Malacky
Telefón - ústredňa: +421 34 28 29 700
Kliniky, oddelenia a ambulancie

Ambulancie
Alergicko - imunologická ambulancia
Ambulancia chronickej bolesti
Anestéziologická ambulancia
Cievna ambulancia
Diabetologická ambulancia
Endokrinologická ambulancia
Gastroenterologická ambulancia
Gynekologické ambulancie
Hematologická ambulancia
Chirurgická ambulancia
Klinická chirurgická ambulancia
Interné ambulancie
Kardiologické ambulancie
Kožná ambulancia
Nefrologická ambulancia
Neurologické ambulancie
Očná ambulancia
Ortopedická ambulancia
Pľúcna ambulancia
Psychiatrická ambulancia
Traumatologická ambulancia
Urologická ambulancia
Ušno - nosovo - krčná ambulancia
Všeobecný lekár pre dospelých
Ambulancie pre deti a dorast
Stomatologická ambulancia
Oddelenia
Chirurgické oddelenie
Gynekologické oddelenie
Interné oddelenie
Geriatrické oddelenie
Oddelenie dlhodobo chorých
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
Starostlivosť pre chronicky chorých seniorov
Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom