I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Rožňava

Nemocnica Rožňava

Nemocnica s poliklinikou svätej Barbory Rožňava a.s.

Adresa:
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Špitálska 1, 048 01, Rožňava
IČO : 36 59 73 41
spojovateľka – tel : 058 / 777 1111

Spojenie:
Kliniky, oddelenia a ambulancie

Oddelenia
Interné oddelenie + Interné oddelenie JIS
Neurologické oddelenie + Neurologické oddelenie JIS
Psychiatrické oddelenie
Detské oddelenie
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Chirurgické oddelenie + Chirurgické oddelenie JIS
Oddelenie úrazovej chirurgie
OAIM
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
Oddelenie dlhodobo chorých


Ambulancie
Neurologická ambulancia/príjmová, konziliárna, ÚPS/
Anesteziologická ambulancia
Interná ambulancia príjmová/konziliárna, ÚPS/
Infekčná ambulancia
Kožná ambulancia
Pľúcna ambulancia I.
Psychiatrická ambulancia/príjmová, konziliárna/
Pediatrická ambulancia klinickej imunológie a alergológie
Detská poliklinika
Ambulancia detskej gastroenterológie
Ambulancia detskej neurológie
Pediatrická všeobecná a príjmová ambulancia
Detské oddelenie
Geriatrická ambulancia /príjmová/
Chirurgická ambulancia /príjmová, ÚPS/
FRO ambulancia
Ambulancia pre sterilné manželstvá
Senologická ambulancia
Ambulancia pre rizikovú graviditu
Onko-gynekologická ambulancia
Gynekologická ambulancia
Hematologická ambulancia
Úrazová ambulancia
ORL ambulancia
Oddelenie klinickej onkológie
Gastroenterologická ambulancia
LSPP pre dospelých
LSPP pre deti a dorast


Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom