I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Skalica

Nemocnica Skalica

Nemocnica Skalica

Adresa:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Koreszkova 7,
909 82 Skalica
Telefón - ústredňa: 034/664 4951-5
Kliniky, oddelenia a ambulancie

Ambulancie
Amb. pre pľúcne a tuberkulózne choroby
Geriatrická ambulancia
Detská amb. – Detský domov Skalica
Interná ambulancia 1
Očná ambulancia
Interná ambulancia 2
Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia
Hematologická ambulancia
Detská kardiologická ambulancia
Neurologická amb. pre dospelých
Diabetologická ambulancia
Neurologická ambulancia pre deti
Gastroenterologická ambulancia
Ortopedická ambulancia
Nefrologická ambulancia
Otorinolaryngologická amb.
Kardiologická ambulancia
Urologická ambulancia
Reumatologická ambulancia
Gynekologická ambulancia
Onkologická ambulancia
Neonatologická ambulancia
Hemodialyzačné stredisko
Detská nefrologická ambulancia
Chirurgická ambulancia
Detská odborná ambulancia
Chirurgická zákroková amb.
Infektologická ambulancia
Imunoalergologická ambulancia

Oddelenia
Detsko-dojčenské oddelenie
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Chirurgické oddelenie
Infekčné oddelenie
Interné oddelenie
Neurologické oddelenie
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
Ortopedické oddelenie
Otorinolaryngologické oddelenie
Urologické oddelenie

Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom