I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Šahy

Nemocnica Šahy

Nemocnica Šahy

Adresa:
NsP Šahy - Všeobecná nemocnica s poliklinikou Šahy n.o.
Hontianska cesta 49,
93601 Šahy
Telefón - ústredňa: 036 7565 611

Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom