I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Zlaté Moravce

Nemocnica Zlaté Moravce

Nemocnica Zlaté Moravce

Adresa:
NsP Zlaté Moravce - Mestská nemocnica s poliklinikou Prof. MUDr. Rudolfa Korca
Bernolákova 4,
95301 Zlaté Moravce
Telefón - ústredňa: 037 6905 111

Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom