I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica s poliklinikou Bardejov

Nemocnica s poliklinikou Bardejov

Nemocnica s poliklinikou Bardejov

Adresa:
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
ul. Sv. Jakuba 21
085 01 Bardejov

Telefón - ústredňa: 054 47 88 111
Kliniky, oddelenia a ambulancie

Oddelenia
Oddelenie úrazovej chirurgie - traumatológie
Chirurgické oddelenie
Detské oddelenie
Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie
Geriatrické oddelenie
Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie
Interné oddelenie
Liečebňa dlhodobo chorých
Neurologické oddelenie
Novorodenecké oddelenie
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
Psychiatrické oddelenie


Ambulancie
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých
Alergologicko - imunologická ambulancia
Ambulancia v odbore gynekológia a pôrodníctvo so zameraním na mamológiu
Ambulancia rizikovej a patologickej gravidity v odbore gynekológia a pôrodníctvo
Ambulancia sterility a plánovaného rodičovstva v odbore gynekológia a pôrodníctvo
Ambulancia pre centrálne poruchy hybnosti v odbore neurológia
Ambulancia pre neuromuskulárne ochorenia v odbore neurológia
Ambulancia pre vertebrogénne ochorenia v odbore neurológia
Ambulancia pre záchvatové ochorenia v odbore neurológia
Ambulancia plastickej chirurgie
Anestéziologická ambulancia
Dermatovenerologická ambulancia
Fyziatricko - rehabilitačná ambulancia
Fyziatricko - rehabilitačná ambulancia I.
Gastroenterologická ambulancia
Geriatrická ambulancia
Hematologická ambulancia
Chirurgická ambulancia
Interná príjmová ambulancia
Kardiologická ambulancia
Neurologická príjmová ambulancia
Onkochirurgická ambulancia v odbore chirurgia
Onkologická ambulancia
Osteologická ambulancia
Pneumologická a ftizeologická ambulancia I.
Pneumologická a ftizeologická ambulancia II.
Psychiatrická ambulancia I.
Psychiatrická ambulancia II.
Reumatologická ambulancia
Traumatologická ambulancia v odbore úrazová chirurgia
Urogynekologická ambulancia v odbore gynekológia a pôrodníctvo


Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom