I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Vranov nad Topľou

Nemocnica Vranov nad Topľou

Nemocnica Vranov nad Topľou

Adresa:
Vranovská nemocnica, n.o.
M.R. Štefánika 187/177B
093 27 Vranov nad Topľou

Spojovateľka: +421-57-4422741, +421-57-4865111
Kliniky, oddelenia a ambulancie

Oddelenia
Interné oddelenie
Chirurgické oddelenie
Neurologické oddelenie
Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Doliečovacie oddelenie
Oddelenie fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Detské oddelenie
Novorodenecké oddelenie

Ambulancie
Ambulancia pri GPO oddelení
Ambulancia klinickej onkológie
Hematologická a onkohematologická ambulancia
Polikl. odd. TaRCH
Diabetologická ambulancia
Logopedická ambulancia II.
Kardiologická ambulancia pre dospelých
Gastroenterologická ambulancia
Nefrologická ambulancia
Neurologická ambulancia
Chirurgická ambulancia
Onkocytologická ambulancia
Detská Imuno-alergologická ambulancia
Ambulancia pre rizikových novorodencov
Geriatrická ambulancia
Kožná ambulancia
Interná ambulancia
Ambulancia OAIM
Mamárna poradňa
Detská kardiologická ambulancia
Logopedické ambulancie I.
Ambulancia FBLRO
Cievna poradňa
Jednotka jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Oddelenie centrálnej sterilizácieFormuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom