I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Snina

Nemocnica Snina

Nemocnica Snina

Adresa:
Nemocnica Snina, s.r.o.
Sládkovičova 300/3
069 01 Snina

Telefón - ústredňa: 057/ 7871 111
Kliniky, oddelenia a ambulancie

Oddelenia
GYNEKOLOGICKO - PÔRODNÍCKE
ODDELENIE NOVORODENECKÉ
ODDELENIE CHIRURGICKÉ
ODDELENIE INTERNÉ
ODDELENIE DETSKÉ
ODDELENIE ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNYODDELENIE
LABORATÓRNEJ MEDICÍNY ODDELENIE
ODDELENIE RÁDIODIAGNOSTIKY
FYZIATRICKO - REHABILITAČNÉ ODDELENIE
Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom