I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Krompachy

Nemocnica Krompachy

Nemocnica Krompachy

Adresa:
Nemocnica Krompachy spol. s r.o.
Banícka štvrť 1
053 42 Krompachy

Telefón - ústredňa: +421 53 4186 211
Kliniky, oddelenia a ambulancie

Oddelenia
Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny
Oddelenie pre deti a dorast
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Novorodenecké oddelenie
Chirurgické oddelenie
Interné oddelenie
Oddelenie klinickej biochémie
Oddelenie rádiodiagnostiky


Ambulancie
Anestéziologická ambulancia
Detská ambulancia
Diabetologická ambulancia
Gastroenterologická ambulancia
Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Chirurgická ambulancia
Interná ambulancia
Kožná ambulancia
Očná ambulancia
Ambulancia pre liečbu bolesti
TaPCH
Záchranná zdravotná služba


Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom