I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Svidník

Nemocnica Svidník

Nemocnica Svidník

Adresa:
Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4
089 01 Svidník

Tel.: +421 54 7860 111
Kliniky, oddelenia a ambulancie

Oddelenia
Chirurgické oddelenie a oddelenie úrazovej chirurgie
Interné oddelenie
Detské oddelenie
Gynekologické-pôrodnícke oddelenie
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
Otorinolaryngologické oddelenie
Doliečovacie a geriatrické oddelenie
Novorodenecké oddelenie

Ambulancie
ambulancia tuberkulóznych a pľúcnych chorôb
ambulancia primárneho kontaktu - pediatrická ambulancia
anestéziológická ambulancia a ambulancia vnútornej medicíny
detská alergologická ambulancia
detská konziliárna ambulancia
detská nefrologická ambulancia
fyziatricko-rehabilitačná ambulancia
gastroenterologická ambulancia
gynekologická primárna ambulancia
gynekologická odborná ambulancia
gynekologická konziliárna ambulancia
hematologická ambulancia
chirurgická konziliárna a traumatologická ambulancia
infekčná ambulancia
interná konziliárna ambulancia
krčná, konziliárna a foniatrická ambulancia
neonatologická ambulancia
neurologická ambulancia
onkologická ambulancia
ortopedická ambulancia
psychologická ambulancia


Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom