I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Kežmarok

Nemocnica Kežmarok

Nemocnica Kežmarok

Adresa:
Nemocnica Kežmarok n.o.
Huncovská 42
060 01 Kežmarok

Telefón - ústredňa: +421 (0)52 / 451 22 72
Kliniky, oddelenia a ambulancie

Oddelenia
Interné oddelenie
Chirurgicko - traumatologické oddelenie
Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie
Novorodenecké oddelenie
Detské oddelenie
Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny
Oddelenie dlhodobo chorých
Oddelenie dialýzy poschodie
Oddelenie liečebnej výživy
Geriatrické oddelenie


Ambulancie
Geriatrická ambulancia Hviezdoslavova 27,
Gynekologická príjmová ambulancia
Ambulancia pre rizikové tehotenstvo
Antisterilná ambulancia
Sekundárna starostlivosť gynekologisko-pôrodníckeho oddelenia
USG gynekologicko - pôrodnícka ambulancia
ÚPS gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (ústavná pohotovosť)
DIALCORP s.r.o.
Chirurgická ambulancia
Traumatologická ambulancia
ÚPS chirurgická ambulancia
Anestéziologická ambulancia
Nefrologická ambulancia
Ambulancia chronickej bolesti
Detská prijímová ambulancia
Detská neurologická ambulancia
Detská nefrologická ambulancia
Kardiologická ambulancia
ECHO - kardiografia
Príjmová interná ambulancia
Ambulancia ÚPS


Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom