I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Brezno

Nemocnica Brezno

Nemocnica Brezno

Adresa:
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. ,
Banisko 1,
977 42 Brezno
Telefón - ústredňa: 048/ 6302 111
Kliniky, oddelenia a ambulancie

Ambulancie
Ambulancia cievnej chirurgie
Ambulancia klinickej onkológie
Ambulancia úrazovej chirurgie
Ambulancia všeobecného lekárstva
Algeziologická a anestéziologická amb.
Chirurgická ambulancia
Detská nefrologicá ambulancia
Detská kardiologická ambulancia
Endokrinologická ambulancia
Fyziatricko-rahabilitačná ambulancia
Hematologická ambulancia
Geriatrická ambulancia
Gynekologická ambulancia
Gynekologicko-urologická ambulancia
Gynekologická ambulancia pre rizikovú graviditu
Interná ambulancia
Kardiologická ambulancia 1
Kardiologická ambulancia 2
Nefrologická ambulancia
Neurologická ambulancia 1
Neurologická ambulancia 2
Pneumologická ambulancia 1
Pneumologická ambulancia 2
Psychiatrická ambulancia 1
Psychiatrická ambulancia 2
Psychiatrická ambulancia 3
Psychologická ambulancia
Urologická ambulancia

Oddelenia
Gynekologicko-pôrodnícké oddelenie
Detské oddelenie
Chirurgické oddelenie
Interné oddelenie
Neurologické oddelenie
Odd. Anetéziológie a intenzívnej medicíny
Liečebňa pre dlhodobo chorých
Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom