I-nemocnica - Nemocnice - Nemocnica Krupina

Nemocnica Krupina

Nemocnica Krupina

Na Mestskú nemocnicu
s poliklinikou Krupina n.o.
dňa 3.2.2011
Okresný súd v Banskej Bystrici
vyhlásil konkurz.

Formuláre sociálna poisťovňa

Dlžníci na poistnom